Arrazoi klimatologikoak direla medio, jarduera guztiak Kuartango Lab barruan egingo dira.